Πρόγραμμα αγώνα

Πρόγραμμα αγώνα

                                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤIHIORACE 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/5/2017

10.00     ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ¨ΕΙΡΗΝΗ¨ΤΟΥ ΗΣΑΠ   (ΟΔΟΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ) 
18.00     ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΕΙΧΙΟ 
18.30   ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ  TIHIORACE 2017.
19.30   TΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
20.00 PASTA PARTY
21.30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
21.30   ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ   14/5/2017

05.30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ¨ΕΙΡΗΝΗ¨ΤΟΥ ΗΣΑΠ   (ΟΔΟΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ )  ΓΙΑ ΤΕΙΧΙΟ .
07.00   ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) 
06.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 1ΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΓΙΑ ΤΕΙΧΙΟ (ΔΡΟΜΕΙΣ Wolf’s Race 50km)
07.30 ΕΚΚΙΝΗΣΗ  ΑΓΩΝΑ   50km WΟLF’S RACE
08.30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2ΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΓΙΑ ΤΕΙΧΙΟ (ΔΡΟΜΕΙΣ 8-18-28 km)
08.30 AΦΙΞΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
10.00 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ    28km
10.15   ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ    18km
10.30 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ     8km 
13.30 ΈΝΑΡΞΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ
14.30   ΑΠΟΝΟΜΕΣ   ΝΙΚΗΤΩΝ
17.00   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  1ΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
18.30   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 
19.00   ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ